Ponuka

RM Reward & Management poskytuje PORADENSTVO a VZDELÁVANIE v oblasti ODMEŇOVANIA a RIADENIA, ktoré súvisia so zmenou pracovného prostredia a KULTÚRY spoločnosti podporujúcej VNÚTORNÚ MOTIVÁCIU zamestnancov a ich angažovanosť.

Odmeňovanie

 • Návrh a spracovanie novej politiky odmeňovania podporujúcej vnútornú motiváciu zamestnancov
 • Návrh a spracovanie štruktúry základnej mzdy a modelov variabilnej zložky
 • Analýzy odmeňovania v oblasti základných miezd, variabilnej zložky a nepeňažných benefitov
 • Spracovanie návrhov mzdových úprav

Riadenie

 • Definovanie nových princípov práce v rámci sebariadených tímov
 • Definovanie nových princípov spolupráce medzi tímami
 • Definovanie nových princípov „riadenia výkonnosti“ vrátane spôsobu poskytovania spätnej väzby
 • To všetko podporené zmenami organizačnej štruktúry, popisov pracovných pozícií, reportingu, rozpočtovania, ...

Kultúra

 • Definovanie kultúry spoločnosti na základe zdieľaných princípov zamestnancov a manažérov
 • Tvorba pracovného prostredia vhodného pre vnútornú motiváciu zamestnancov
 • Definovanie nových princípov zdieľania informácií
 • Definovanie nových princípov práce postavených na dôvere, čestnosti a zodpovednosti

Uvedené témy sú implementované formou poradenstva, školení workshopov a koučingu

Tu nájdete sylabus školenia v rámci širšieho programu Zlepšenie výkonnosti zvýšením motivácie

Veríme, že rešpekt, partnerstvo a dôvera prinášajú lepšie výsledky ako príkazy, odstup a kontrola

Hore