Prečítajte si

Tento blog obsahuje myšlienky, názory a fakty reprezentujúce nový pohľad na riadenie ľudí a budovanie organizácií v 21.storočí. Nový pohľad na prepojenie ľudí a práce.

Ľudia a Práca

Mnoho manažérov má dlhodobo zakorenené predpoklady o spojení ľudí a práce. Sú založené na moci a nátlaku, príkazoch a prísnej kontrole ich plnenia.

Veda dokázala a prieskumy potvrdili, že existuje lepšia alternatíva.

Dôvera, podpora, vzájomný rešpekt a otvorená komunikácia prinášajú lepšie a kvalitnejšie výsledky.

Články v blogu sú zaradené do troch kategórií:

Odmeňovanie

Peniaze sú veľmi dôležitý a významný motivátor.

Musia byť ale vhodne použité – vyplácané vhodnou formou, aby sa nezmenili na prostriedok demotivácie zamestnancov

Riadenie

Keď ľudia pracujú v inšpiratívnom prostredí podporujúcom ich vnútornú motiváciu, dosahujú kvalitnejšie výsledky práce, sú kreatívnejší, zodpovednejší, lojálnejší a ich výkonnosť rastie

Kultúra

Otvorená a priama kultúra využívajúca kolektívnu inteligenciu, v ktorej sa počíta s názorom každého jednotlivca a v ktorej vyhrávajú všetci, nie jeden

Milióny konzumentov a občanov sú už dávno presvedčení o pravdivosti faktu, ktorý mnohí z korporátnych náčelníkov ešte stále popierajú: starému modelu hospodárskej produkcie, ktorý poháňal „modernú“ ekonomiku posledných sto rokov, už dochádza dych. Ako dosluhujúci motor, ktorý drží pohromade prevažne lepiaca páska a kúsky drôtov, chrlí oblaky jedovatého dymu a čas od času sa rozsype.

V jadre vieme, že budúcnosť nemôže byť len predĺžením minulosti. Ako prapravnuci priemyselnej revolúcie sme sa konečne naučili, že nekonečná honba za kvantitou je neudržateľná a v konečnom dôsledku neprináša uspokojenie. Naša planéta, naša bezpečnosť, naša vnútorná vyrovnanosť a naše duše si vyžadujú niečo lepšie, niečo iné.

Túžime po láskavejšom, miernejšom kapitalizme, takom, ktorý nás nemá za obyčajných „konzumentov“, ktorý rozumie rozdielu medzi maximálnou spotrebou a maximálnym šťastím, ktorý neobetuje budúcnosť kvôli prítomnosti a ktorý nezaobchádza so Zemou ako s nevyčerpateľnou zásobárňou prírodných zdrojov.

Gary Hamel, Na čem dnes záleží (What matters now), Peolecomm 2013, str.48

Wall Street Journal považuje Garyho Hamela za najvplyvnejšieho mysliteľa dneška v oblasti biznisu. Fortune o ňom hovorí, ako o prednom odborníkovi na firemnú stratégiu.

Prečítajte si články zoradené podľa kategórií: