Lepšia alternatíva riadenia a budovania organizácií

MBO, či Taylorizmus v odmeňovaní

MBO, či Taylorizmus v odmeňovaní

Systém riadenia výkonnosti priniesol aj nový pohľad na systém odmeňovania. Organizácie začali zavádzať systém odmeňovania za výkonnosť. Nižšie v článku je uvedená prípadová štúdia jednej výrobnej spoločnosti. Uvádzané podklady sú verejne dostupné na internete. Boli prezentované na jednej HR konferencii venovanej riadeniu výkonnosti. Kvôli zachovaniu anonymity, neuvádzam link na celú prezentáciu. Nezúčastnil som sa spomínanej konferencie,Prečítajte si viac o MBO, či Taylorizmus v odmeňovaní[…]

Budúcnosť variabilnej zložky mzdy

Budúcnosť variabilnej zložky mzdy

Variabilná zložka mzdy má u nás dlhú tradíciu a ľudia sú na ňu zvyknutí. V minulosti mala skôr disciplinárny charakter. Každý vedel jej výšku, z ktorej sa mohlo iba krátiť – za neprítomnosť, alebo za chyby. Bola, a v mnohých spoločnostiach ešte stále je komunikovaná ako „pohnútková“ zložka, ale zamestnancami bola a je vnímaná ako „disciplinárna“ – žiadne odmeny, iba tresty. ZoPrečítajte si viac o Budúcnosť variabilnej zložky mzdy[…]

Vnútorná motivácia a odmeňovanie

Vnútorná motivácia a odmeňovanie

Zdá sa, že aj v súčasnosti je veľa manažérov presvedčených, že peniaze sú jediný motivátor, ktorý môže primäť ľudí pracovať. Nechcem, aby vniklo nedorozumenie, preto uvádzam hneď na začiatku, že peniaze sú veľmi dôležitý a významný motivátor. Musia byť ale vhodne použité – vyplácané vhodnou formou. Práca, vnútorná motivácia a odmena V hierarchicky fungujúcich organizáciách sa rozhodnutia robiaPrečítajte si viac o Vnútorná motivácia a odmeňovanie[…]