Lepšia alternatíva riadenia a budovania organizácií

Viac počúvať, ako prikazovať

Viac počúvať, ako prikazovať

Ak sa manažéri v hierarchickom systéme riadenia chcú dozvedieť problémy svojich podriadených, tak musia urobiť anonymný prieskum názorov zamestnancov, alebo si najať externých školiteľov, či konzultantov. Školitelia do tréningu a konzultanti do projektu zapracujú tému o súčasných problémoch, či slabých stránkach organizácie. Zamestnanci vyjadria svoje znepokojenia úplne jasne a očakávajú zmeny. Školitelia a konzultanti si ale vážia dôveru manažmentu, ktorýPrečítajte si viac o Viac počúvať, ako prikazovať[…]

Vnútorná motivácia

Vnútorná motivácia

Motivácia má rôzne podoby a nedá sa zúžiť na niečo unitárne. Ľudia majú rôzne úrovne motivácie (množstvo motivácie), ale aj rôzne druhy/typy motivácie. V časoch priemyselnej ekonomiky sa manažéri sústreďovali výlučne na externú motiváciu – získať odmenu, alebo sa vyhnúť trestu. Svoj značný podiel (viny) má na tom Frederic Winslow Taylor, ktorý veril, že ľudia sú lenivíPrečítajte si viac o Vnútorná motivácia[…]