Ponuka

RM Reward & Management poskytuje poradenstvo a vzdelávanie v oblasti odmeňovania a riadenia, ktoré súvisia so zmenou pracovného prostredia a kultúry spoločnosti podporujúcej vnútornú motiváciu zamestnancov
Odmeňovanie

Odmeňovanie

Peniaze sú veľmi dôležitý a významný motivátor. Musia byť ale vhodne použité – vyplácané vhodnou formou, aby sa nezmenili na prostriedok demotivácie zamestnancov

Riadenie

Riadenie

Keď ľudia pracujú v inšpiratívnom prostredí podporujúcom ich vnútornú motiváciu, dosahujú kvalitnejšie výsledky práce, sú kreatívnejší, zodpovednejší, lojálnejší a ich výkonnosť rastie

Kultúra

Kultúra

Otvorená a priama kultúra využívajúca kolektívnu inteligenciu, v ktorej sa počíta s názorom každého jednotlivca a v ktorej vyhrávajú všetci, nie jeden

Pracovné prostredie

podporujúce angažovanosť zamestnancov obsahuje štyri prvky
ZMYSEL
ZMYSEL
Nahrádza príkazy (ČO) a usmernenia (AKO) a dáva práci zmysel odpoveďou na otázku PREČO
SAMOSTATNOSŤ
SAMOSTATNOSŤ
Vykonávať aktivity z vlastného rozhodnutia, z vlastnej vôle, na základe vlastného výberu
ROZVOJ
ROZVOJ
Potreba rozvíjať sa, cítiť sa byť užitočný a schopný
VZŤAHY
VZŤAHY
Potreba vzájomnej podpory a rozvoja dobrých medziľudských vzťahov

Najnovšie články