Lepšia alternatíva riadenia a budovania organizácií

Viac počúvať, ako prikazovať

Viac počúvať, ako prikazovať

Ak sa manažéri v hierarchickom systéme riadenia chcú dozvedieť problémy svojich podriadených, tak musia urobiť anonymný prieskum názorov zamestnancov, alebo si najať externých školiteľov, či konzultantov. Školitelia do tréningu a konzultanti do projektu zapracujú tému o súčasných problémoch, či slabých stránkach organizácie. Zamestnanci vyjadria svoje znepokojenia úplne jasne a očakávajú zmeny. Školitelia a konzultanti si ale vážia dôveru manažmentu, ktorýPrečítajte si viac o Viac počúvať, ako prikazovať[…]

Pygmalion efekt v riadení

Pygmalion efekt v riadení

Pygmalion je sochár z Ovídiových básní. Z mramoru vytvoril sochu ženy, do ktorej sa zamiloval a dal jej meno Galatea. Poprosil bohyňu Venušu, aby mu ideál jeho lásky prebudila k životu. Venuša to urobila a Pygmalion mohol žiť s ženou, ktorú si sám stvoril. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia urobili Robert Rosenthal a L. Jacobson zaujímavý experiment na základnej škole Oak School. NaPrečítajte si viac o Pygmalion efekt v riadení[…]