Zlepšenie výkonnosti zvýšením motivácie – Leták

Podľa prieskumov Gallup je v regióne Strednej a východnej Európy relatívne nelichotivá situácia v angažovanosti zamestnancov.

Iba 11% zamestnancov je angažovaných, 63% je neangažovaných a 26% je aktívne neangažovaných.

Táto situácia je zapríčinená hlavne systémom riadenia vytvoreným pred viac ako 100 rokmi.

Pôvodne slúžil na riadenie ľudí vykonávajúcich jednoduché, manuálne a rutinné úkony v stabilnom ekonomickom – trhovom prostredí. Ľudia boli v tom čase živými súčasťami strojov.

Systém bol postavený na byrokratickom, formálnom prístupe direktívnych nadriadených a vzájomnej izolácii zamestnancov.

Z ľudských schopností sa vyžadovala iba disciplína a pracovitosť. Tento systém riadenia, s menšími obmenami – hlavne v oblasti riadenia výkonnosti – je vo väčšine organizácií používaný dodnes.

Doba sa zmenila. Namiesto stabilného prostredia žijeme v dobe zmien, ktoré narastajú geometrickým radom.

Globalizácia, rozšírenie a rozvoj internetu priniesli hyper-konkurenciu doteraz nebývalých rozmerov.

Na zmenenú situáciu je potrebné reagovať neustálymi inováciami, flexibilitou a adaptabilitou.

Inovácie a zmeny v organizáciách, ktoré prichádzajú zhora nadol budú, alebo už sú pomalé a musia byť nahradené inováciami a zmenami iniciovanými na všetkých úrovniach organizácie. To vyžaduje iný druh ľudských schopností, ktrými sú iniciatíva, kreativita a angažovanosť.

Disciplína, pracovitosť a intelekt sú schopnosti, ktoré je možné kúpiť a zaplatiť za ne formou mzdy.

Iniciatíva, kreativita a „passion“ sa nedajú kúpiť a ani nariadiť, či vyžadovať. Tieto schopnosti vznikajú na základe vnútornej motivácie ľudí.

Vnútorne motivovaní ľudia odvádzajú kvalitnejšiu prácu, majú vyššiu produktivitu, sú zodpovední, lepšie riešia problémy a sú lojálnejší organizácii a svojmu lídrovi.

Nevyhnutným predpokladom vnútornej motivácie ľudí je vytvorenie vhodného pracovného prostredia, ktoré obsahuje štyri prvky:

Prieskumy opakovane prinášajú dôkazy, že vnútorne motivovaní ľudia dosahujú o 30% vyššiu výkonnosť.

Takýto rozdiel je významný a preto sme vytvorili program, ktorý poskytuje praktické návody, ako sa stať lídrom, ktorý dokáže vytvoriť pracovné prostredie vhodné pre vnútornú motiváciu zamestnancov.

Témy programu

 • História a súčasnosť riadenia ľudí
 • Motivácia a potreby ľudí
 • Rôzne prístupy manažmentu a dopady na výkonnosť
 • Tvorba pracovného prostredia

ZMYSEL

 • Od popisu pozície k uvedomeniu si poslania
 • Očakávania a záväzky
 • Kontext organizácie a komunikácia
 • Vízia, poslanie, hodnoty
 • Sociálny kontext

SAMOSTATNOSŤ

 • Zodpovednosť
 • Hranice samostatnosti
 • Ciele a spoluúčasť
 • SMART ciele a zmena
 • Porady k vyššej výkonnosti

ROZVOJ

 • Pozitívna spätná väzba
 • Silné stránky zamestnancov a ich využitie
 • Negatívna spätná väzba a motivácia
 • Vzájomný rozvoj zamestnancov
 • Flexibilita a inovácie
 • Hodnotiaci rozhovor

VZŤAHY A SPOLUPRÁCA

 • Práca nie je súťaž
 • Spoločenský kapitál
 • Porozumenie a súdržnosť
 • Medzi útvarová spolupráca
 • Hodnoty manažmentu

Program obsahuje praktické cvičenia a workshopy, ako aj video prípadové štúdie s následným vyhodnotením pozorovaných prvkov.

Odporúčaný rozsah úvodného školenia je dva dni.