Lepšia alternatíva riadenia a budovania organizácií

Budúcnosť variabilnej zložky mzdy

Budúcnosť variabilnej zložky mzdy

Variabilná zložka mzdy má u nás dlhú tradíciu a ľudia sú na ňu zvyknutí. V minulosti mala skôr disciplinárny charakter. Každý vedel jej výšku, z ktorej sa mohlo iba krátiť – za neprítomnosť, alebo za chyby. Bola, a v mnohých spoločnostiach ešte stále je komunikovaná ako „pohnútková“ zložka, ale zamestnancami bola a je vnímaná ako „disciplinárna“ – žiadne odmeny, iba tresty. ZoPrečítajte si viac o Budúcnosť variabilnej zložky mzdy[…]