Lepšia alternatíva riadenia a budovania organizácií

MBO, či Taylorizmus v odmeňovaní

MBO, či Taylorizmus v odmeňovaní

Systém riadenia výkonnosti priniesol aj nový pohľad na systém odmeňovania. Organizácie začali zavádzať systém odmeňovania za výkonnosť. Nižšie v článku je uvedená prípadová štúdia jednej výrobnej spoločnosti. Uvádzané podklady sú verejne dostupné na internete. Boli prezentované na jednej HR konferencii venovanej riadeniu výkonnosti. Kvôli zachovaniu anonymity, neuvádzam link na celú prezentáciu. Nezúčastnil som sa spomínanej konferencie,Prečítajte si viac o MBO, či Taylorizmus v odmeňovaní[…]